تبلیغات
first &biggest b♥y.friend fan club - بیوگرافی گروه boy.friend

بیوگرافی گروه اول از لیدر شروع میکنیم
superboysexo.mihanblog.com
Birth Name: Kim Dong Hyun
Stage Name: Donghyun
Nickname: Korea’s Jay Chou
Birthday: February 12, 1989
Position: Leader and Lead Vocalist
Height: 178 cm
Weight: 60 kg
Blood Type: A
مطالب اضافی:
لیدر گروهه
با مین وو وهیون سئونگ هم اتاقیه
قبل از اینکه کاری کنه اولش خوب فک میکنه
او واقعا فراموش کاره
اون در گروه شوخ ترینه
خیلی جدی ودردسر سازه
دوست داره شیرین کاری انجام بده
اون از کوچیکی ارزو داشته که نوازنده پیانوبشه
به اعضا نصیحت میده تا اعضا کارشون رو بهتر انجام بدن

guyfriend.mihanblog.com
Birth Name: Shim Hyun Seong
Stage Name: Hyunseong
Birth Name: June 9, 1993
Position: Main Vocalist
Height: 178 cm
Weight: 58 kg
Blood Type: B
Specialty: Japanese
اطلاعات اضافی
اون با مین وو ودونگ هیون هم اتاقیه
بیشتر از بقیه ی اعضا غذا میخوره
درمردونگی به نظر خودش بهترینه
خجالتیه و خیلی فرد خوبیه
خیلی دوس داره کتاب بخونه
بینش های بزرگی داره
وقتی کوچیک بوده ارزو داشته طبل بزنه
غذای مورد علاقش همبرگر ودوناکاتسو(غذای کره ایی)


guyfriend.mihanblog.com
Birth Name: Lee Jeong Min
Stage Name: Jeongmin
Nickname: Mirror Prince
Birthday: January 2, 1994 
Position: Lead Vocalist
Height: 173 cm
Weight: 60 kg
Blood Type: B
Specialty: Piano, fluent in English
دوس داره ادامس بادکنکی بجوه
ایدل مورد علاقش جی دراگون
هم اتاقی ه دوقلوهاس
میتونه موقع های ساکت بمونه ولی همیشه شوخ تب ه خیلی جدی وهمیشه مرموزه
عادت داره ناخوناشو بجوه
دوس داره رمانتیک ترین فرد توگروه باشه

guyfriend.mihanblog.com

Birth Name: Jo Young Min
Stage Name: Youngmin
Nickname: Prince of Charisma
Birthday: April 24, 1995
Position: Vocalist, Lead Dancer, and Face of the Group
Height: 180 cm
Blood Type: A
Specialty: Acting
اینم از اصلاعات اضافی عخشه خودم
میتونه عاطفی وحساس ترین فرد توگروه باشه
هم اتاقیاش برادردوقلوی خودش وجئونگ مینه
اون 6دقیقه از برادر دوقلوش بزرگتره
نمیتونه درست صحبت کنه وقتی که عصبیه
خیلی اروم کاراشو انجام میده بخاطر همین اعضا باید وخت زیادی منتظربمونن
وختی استرس داره دستاشو میشوره
سعی میکنه وقتی اعضاجدی ان جدی باشه ووقتی شوخن شوخ باشه
guyfriend.mihanblog.com

Birth Name: Jo Kwang Min
Stage Name: Kwangmin
Nickname: Prankster
Birthday: April 24, 1995
Position: Main Rapper, Lead Dancer, and Face of the Group
Height: 180 cm
Blood Type: A
Specialty: Acting
اطلاعات اضافی
نمیتونه چشمک بزنه (اخخخههههه اااایییی الهههههیییی
)
پیکاچو(نام شخصیت) دوس داره
بایونگ مین وجئونگ مین هم اتاقیه
معصوم ومهربانه وبابقیه ی اعضا هم همین رفتاروداره
میتونه کارای زیادی انجام بده
وقتی حرکت رقصی رو فراموش میکنه میره پیش مین وو تاکمکش کنه
شخصیت 4بعدی داره

guyfriend.mihanblog.com

Birth Name: No Min Woo
Stage Name: Minwoo
Nickname: King of Sweating, Human Pollution
Birthday: July 31, 1995
Position: Main Dancer, Lead Rapper, Maknae
Height: 174 cm
Blood Type: A
Specialties: Acting, Hapikdo, Swimming
اطلاعات اضافی
ازاعضای گرلزجنریشن جسیکا رو دوس داره منظورم طرفدارشه
اون هیون سئونگ روبیشتر از بقیه ی اعضا دوس داره
دربین اعضا به لقب پادشاه عرق معروفه اخ بیشتر از اعضا عرق میکنه
به راحتی میتونه اخلاق بدی داشته باشه(یه جورایی زود رنج باشه)
بالیدر وهیون سئونگ هم اتاقیه
دوس داره تصویر خوبی داشته باشه ولی اون تصویر بامزه ای داره
میکی موس رو دوس داره

Songs

2011: "Boyfriend", "Don't Touch My Girl", "Pink Romance" (with SISTAR and K.Will), "I'll Be There"
2012: "Love Style", "Janus"
2013: "I Yah", "On & On"

مطالب گذشته